Hiển thị một kết quả duy nhất

8.924.000
11.013.000
11.908.000