Bộ chuyển mạch TE100-S8 Chính Hãng

300.000 231.000

  • Bộ đệm RAM dữ liệu: 56 KB
  • Chuyển đổi vải: 1,6 Gbps
  • Bảng địa chỉ MAC: 1 K mục
  • Tốc độ chuyển tiếp: 1,19 Mpps (kích thước gói 64 byte)
  • Cổng Ethernet 8 x 10/100 Mbps