Bộ lưu điện Delta RT2KVA – UPS202R2RT0B0B6

28.035.000 13.000.000