Bộ lưu điện Delta RT3kVA – UPS302R2RT0B0B6

35.181.000 16.230.000