Bộ lưu điện UPS Delta N2K – UPS202N2000B0B6

20.158.000 13.000.000