HP SSD S700 1TB 2.5inch

2.898.000

  • Dung lượng:120GB
  • Công nghệ chip nhớ: 3D Nand
  • Giao tiếp: SATA3 6.0gb/s
  • Tốc độ đọc tuần tự: 565 MBPS
  • Tốc độ ghi tuần tự: 520 MBPS
  • Tốc độ bền: 295TBW