HP SSD S700 500GB 2.5inch

1.438.000

  • Dung lượng:120GB
  • Công nghệ chip nhớ: 3D Nand
  • Giao tiếp: SATA3 6.0gb/s
  • Tốc độ đọc tuần tự: 560 MBPS
  • Tốc độ ghi tuần tự: 515 MBPS
  • Tốc độ bền: 295TBW