Ram Synology D3NS1866L-4G chính hãng

2.150.000 1.935.000