RAM Synology D4EC-2666-8G chính hãng

5.750.000 5.175.000