Ram Synology D4ECSO 2666 16G chính hãng

11.050.000 9.945.000