Ram Synology D4NE-2666-4G chính hãng

2.350.000 2.115.000