Ram Synology D4NESO-2666-4G chính hãng

2.650.000 2.385.000