Ram Synology D4RD 2666 32G chính hãng

20.150.000 18.135.000