RAM Synology D4EC-2666-16G chính hãng

10.760.000 9.684.000