Thiết bị Synology RackStation RS1219+ chính hãng

33.450.000

  • CPU: Intel Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz
  • Model: RS1219+
  • Memory: 2 GB DDR3
  • Internal HDD/SSD: 3.5″ SATA HDD or 2.5″ SATA HDD, or 2.5″ SATA SSD
  • Max Internal Capacity: 96 TB (12 TB drive x 8)
  • Maximum Capacity with Expansion Units: 144 TB (12 TB drive x 12)
  • External Ports: USB 3.0 x 2, eSATA port x1, Expansion Port x 1
  • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 4
  • Synology RackStation RS818+Maximum IP cam: 40

Hết hàng