Thiết bị Synology Rail Kit RKM114 chính hãng

1.300.000 1.170.000