Thiết bị Synology Expansion Unit RXD1219sas chính hãng

106.600.000 95.940.000