Thiết bị Synology Rail Kit RKS1317 chính hãng

2.550.000