Tag Archives: cách xóa phân vùng ổ cứng win 10

Cách xóa phân vùng ổ cứng Win 10 và những lưu ý khi thực hiện

Việc thực hiện xóa phân vùng ổ cứng sẽ giúp người dùng giải phóng dung lượng cho các chương trình khác của bạn trên 1 ổ cứng cụ thể hoặc chuẩn bị cho máy tính của bạn mở rộng phân vùng khác. Vậy cách xóa phân vùng ổ cứng được thực hiện như thế nào? […]