NGÀNH HÀNG BẠN QUAN TÂM

kHUYẾN MÃIAll

Giảm giá!
12.555.000 9.649.000
Giảm giá!
3.253.000 2.540.000
Giảm giá!
10.111.000 8.370.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
6.450.000 5.100.000

Ổ CỨNG HDDAll

Giảm giá!
15.000.000 13.500.000
Giảm giá!
Giảm giá!
5.820.000 4.850.000
Giảm giá!
4.500.000 4.100.000

Ổ CỨNG SSDAll

THIẾT BỊ MẠNGAll

234.000.000

Synology

Synology SA3600

253.500.000
191.750.000

Synology

Synology UC3200

201.500.000
20.500.000
Giảm giá!
3.253.000 2.540.000
8.994.000
11.013.000
11.908.000
8.924.000

Ubiquiti Unifi

POE-48-24W-G

750.000

Ubiquiti

POE-24-12W-G

650.000
Giảm giá!
6.450.000 5.100.000

PHỤ KIỆNAll

Giảm giá!
1.550.000 1.185.000
190.000