Hiển thị tất cả 8 kết quả

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 16TB chính hãng

15.000.000

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 14TB chính hãng

13.450.000

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 12TB chính hãng

10.800.000
Giảm giá!
6.083.000
Giảm giá!

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 8TB chính hãng

4.884.000

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 6TB chính hãng

5.850.000
Giảm giá!

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Nas Toshiba N300 4TB chính hãng

2.800.000