Tag Archives: bi ẩn file trên USB

Cách hiện file ẩn trong USB đơn giản, dễ thực hiện

Khi bạn dùng USB để sao chép dữ liệu từ máy này sang máy tính khác thì USB bị dính virus là bình thường và rất thường hay xảy ra. Và khi bị virus tấn công USB của bạn thì nó có thể “ăn” hoặc làm ẩn bất kỳ dữ liệu nào nằm trên USB. […]