Tag Archives: tải minitool partition wizard

Cách gộp ổ đĩa bằng Minitool Partition Wizard đơn giản, dễ thực hiện

Tính năng Merge Partition (gộp ổ đĩa) trên MiniTool Partition Wizard sẽ giúp cho người dùng hợp nhất 2 phân vùng liền nhau. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động với phân vùng NTFS. Nếu phân vùng đích định dạng bằng hệ thống tệp FAT12 / FAT16 / FAT32, bạn cần sử dụng chức […]