Tag Archives: Các chuẩn kết nối ổ cứng

Các chuẩn kết nối ổ cứng mà bạn cần biết

Các chuẩn kết nối ổ cứng thông dụng hiện nay đó là: IDE, SATA và USB, FireWire. Thường chuẩn kết nối ổ cứng gắn trong sẽ sử dụng là IDE và SATA còn ổ cứng di động sẽ sử dụng chuẩn kết nối USB và FrieWire.   Bài viết liên quan: Phân biệt các SSD […]