Tag Archives: cách khôi phục file đã xóa trong thùng rác

Hướng dẫn cách khôi phục file đã xóa vĩnh viễn trong Recycle Bin

Khi bạn thực hiện thao tác xóa file, hình ảnh hoặc video thì dữ liệu sẽ được chuyển vào thùng rác và bạn lấy lại được trong mục Recycle Bin. Tuy nhiên, nếu xóa vĩnh viễn dữ liệu thì bạn sẽ không thể lấy lại được từ thùng rác. Vì có cách khôi phục file […]