Combo 1 Nas TerraMaster F2-210 + 1 Ổ cứng Nas Toshiba N300 – chính hãng

7.850.000