Combo 1 Nas TerraMaster F5-221 + 1 Ổ cứng Nas Toshiba N300 – chính hãng

12.900.000