Combo 1 Nas TerraMaster F2-210 + 2 Ổ cứng Nas Toshiba N300 – chính hãng

11.200.000