Combo 1 Nas TerraMaster F2-221 + 1 Ổ cứng Nas Toshiba N300 – chính hãng

10.800.000