Thiết bị Synology Rail Kit RKS1317 chính hãng

2.550.000 2.295.000