Thiết bị Synology Deep Learning NVR DVA3219 chính hãng

54.150.000