Tag Archives: dịch covid-19 ảnh hưởng đến nền công nghệ

Sau dịch Covid-19 làng công nghệ toàn cầu ảnh hưởng như thế nào?

Ngay cả lĩnh vực phần cứng và phần mềm cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh do virus nCoV gây ra. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với công nghệ Bắt đầu đầu tháng 6, nhiều nền kinh tế đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đại dịch không chỉ làm ảnh […]