Tag Archives: format o cung bang cmd

Format ổ cứng bằng CMD đơn giản không cần đến phần mềm

Thực hiện format ổ cứng bằng CMD về cơ bản giống như khi mua một chiếc ổ cứng mới vì các bước này sau khi thực hiện sẽ xóa toàn bộ mọi dữ liệu hiện đang lưu trữ trên ổ cứng đó. Thao tác Format bằng CMD khá mới lạ và ít người thực hiện. […]