Combo 1 Das TerraMaster D5-300 + 1 Ổ cứng Nas Toshiba N300 – chính hãng

8.870.000